Zwitserse kwaliteit

Vervaardigd in Zwitserland

Gebrevetteerd product

Voor een efficiënte
behandeling van Candida Albicans
en andere micro-organismen

ISO normen

ISO 13727:2004
Bactericide werking na 15 min.

ISO 13624:2003
Gistdodende werking werking
tegen Candida Albicans na 15 min.

ISO 14476:2005
Desinfecterende en anti-virale werking
EN 14476+A binnen 1 uur